Börsinvestering

Att intressera sig för privatinvesteringar är någonting som engagerat människor genom tiderna. En satsning i aktier kan ge utdelning direkt och kontinuerligt. Allt beroende på hur väl satsningarna går och vad för utdelningsform som avses. Här tittar vi på privata finanser såväl som på fonder och aktiemarknad. Det finns åtskilligt att sätta sig in i för den som har ett genuint intresse!Initialt går vi igenom frågan om räntor vilket är av intresse i flera ekonomiska situationer. Detta kan innebära en inkomstkälla eller en frekvent utgift.

Räntor

Bolån och allt vad det hör till, kan kännas både komplicerat och jobbigt. I denna text kan du läsa mer om boräntor för lån till villor, fritidshus och bostadsrätter. Ränta är helt enkelt kostnaden som du betalar till banken för att få låna pengar, att de tar risken med att låna ut pengar samt de kostnader som de har för sin bolåneverksamhet. Räntan fastställs oftast individuellt och anges i procent.

Hur räntor på bolån fastställs

Det är ditt bankkontor som fastställer vilken ränta du kommer att få på ditt bolån. Hur bolåneräntan fastställs beror på en individuell bedömning som bankkontoret gör av hela din ekonomi. De gör en bedömning av den ekonomiska situationen både då, nu och hur det förväntas se ut. Dessutom finns det andra faktorer som de tar med i sin bedömning. Detta kan skilja sig åt mellan de olika bankerna men räkna med att din finansiella situation granskas ordentligt för att se om du har råd med alla kostnader kring bolånet, och inte bara just nu utan om till exempel räntan kommer att ändras. Räntan beräknas i vissa fall utifrån bankens ordinarie bolåneränta minus din individuella räntenedsättningen.

Banken tittar alltså på faktorer som dina andra affärer hos den aktuella banken, hur mycket lån du har i förhållande till värdet på den nya bostaden du vill låna till, det lokala marknadsläget, det aktuella ränteläget, bankens upplåningskostnad samt den kostnad banken har haft för bolåneverksamheten som till exempel personakostnader och kostnader för IT-system. Eftersom det är ett bolån du ansöker om används också bostaden som säkerhet för själva lånet.

Räntebindningstid

Du behöver också välja vilken räntebindningstid du vill ha på bolånet, och vad du ska välja beror på olika faktorer som din ekonomi, familjesituation och hur länge du tänkt att bo i bostaden. Man kan sprida lånen på olika räntebindningstider för att på så vis bli mindre sårbar om det är så att bolåneräntorna stiger. Du kan välja en kort räntebindningstid (tre månader) och passar dig som har en god ekonomi med sparande i buffert eller fast ränta som är mellan 1 och 10 år och som passar dig som vill ha en ökad trygghet och stabilitet i din privata ekonomi.