6 januari, 2024

Efterfrågan på sjuksköterskor är stor

Av webmaster

Det råder för närvarande stor efterfrågan på sjuksköterskor i Sverige. Med en åldrande befolkning och ökade vårdbehov väntas behovet av sjuksköterskor att öka ytterligare de kommande åren. Det innebär goda möjligheter till arbete för nyutexaminerade sjuksköterskor såväl som erfarna sjuksköterskor som söker nya utmaningar. Sjuksköterskeyrket erbjuder stora möjligheter till personlig utveckling och specialistutbildningar. Som sjuksköterska kan man arbeta inom en mängd olika områden som till exempel akutsjukvård, geriatrik, psykiatri, barn och ungdom eller som distriktssköterska. Testa denna webbplats om du söker lediga jobb för sjuksköterska i Örebro.

Sjuksköterska är ett omväxlande yrke

Arbetet som sjuksköterska är stimulerande, utmanande och omväxlande. Ingen dag är den andra lik. Som sjuksköterska får man möta människor i olika livssituationer och åldrar. Det ställer krav på goda kunskaper om sjukdomar och skador, omvårdnad, läkemedelshantering samt förmåga till inlevelse och empati. Sjuksköterskeyrket passar dig som vill ha ett meningsfullt arbete där ingen dag är den andra lik. Du får möjlighet att hjälpa människor och göra skillnad. Arbetet kräver såväl medicinska som sociala färdigheter.

Många arbetsgivare inom vården

Det finns goda möjligheter att hitta arbete som sjuksköterska eftersom det finns många olika arbetsgivare inom vården. Landsting och regioner är de största arbetsgivarna men även privata vårdgivare och bemanningsföretag erbjuder sjukskötersketjänster. Andra arbetsgivare är företagshälsovård, äldreboenden, hemtjänst och personlig assistans. Som sjuksköterska kan man alltså välja mellan att arbeta på sjukhus, vårdcentral, äldreboende eller inom hemsjukvård. Möjligheterna är många vilket gör att man kan hitta ett arbete som passar ens intressen och livssituation.

Specialistutbildning ger fler valmöjligheter

Efter några år i yrket kan man som sjuksköterska välja att vidareutbilda sig inom ett specialistområde. Specialistutbildningarna är eftertraktade och ger ökade valmöjligheter samtidigt som lönen ofta blir högre. Exempel på specialistutbildningar är distriktssköterska, ambulanssjuksköterska, operationssjuksköterska eller intensivvårdssjuksköterska. Andra vidareutbildningar kan gälla ledarskap, undervisning, forskning eller expertkompetens inom ett visst område. Specialistutbildningen brukar vara 1-2 år på halv- eller heltid. Informationen om lediga platser på specialistutbildningarna finns på regionernas och landstingens webbplatser.

Sjuksköterskeyrket erbjuder flexibilitet

Sjuksköterskeyrket passar också bra för dig som vill ha flexibilitet i arbetstider och arbetsplats. Många arbetsgivare erbjuder deltid, visstidsanställningar och vikariat. Det finns även bemanningsföretag som erbjuder kortare uppdrag på olika arbetsplatser. Inom vissa specialistområden som operation och intensivvård arbetar man ofta skift för att täcka upp dygnets alla timmar. För dig som föredrar nattarbete finns alltså möjligheter att arbeta nattetid. Som sjuksköterska har man också möjlighet att arbeta utomlands under en period.

Lönen för sjuksköterskor

Ingångslönen för nyutexaminerade sjuksköterskor ligger på cirka 27 000 – 30 000 kronor brutto per månad beroende på arbetsgivare. Efter några år i yrket stiger lönen i takt med ökad erfarenhet. Specialistutbildade sjuksköterskor har generellt sett högre lön. Utöver grundlön tillkommer ob-ersättning, jour- och beredskapstillägg samt semesterersättning vilket gör att den totala årsinkomsten blir högre. Som sjuksköterska har man goda möjligheter att påverka sin lön genom vidareutbildning, specialistkompetens och erfarenhet.