Räkna ut skatter och avgifter

Som enskild firma beskattar man sin vinst, vilket är intäkter minus kostnader. För att beräkna egenavgifterna görs ett schablonavdrag eftersom det är svårt att exakt […]

4 maj, 2023

Begrepp inom företagslån

Lär dig mer om företagslån och de begrepp som banker och kreditgivare använder för att förklara villkoren. Vidare om företagslån och krediter finns att hitta […]

21 juni, 2022

Jämför billån utifrån…

Vad är viktigt att kontrollera, utöver ränta, om olika billån ska ställas mot varandra? Jämför billån utifrån dessa parametrar. Krav på lägsta årsinkomst För personer […]

24 april, 2022