25 augusti, 2022

Så fungerar ett mäklararvode – vi förklarar lättbegripligt

Av webmaster

Har du planer på att lägga ut din bostad till försäljning och att då samarbeta med en fastighetsmäklare? I sådana fall anser vi det vara en god idé att läsa på lite grann om det mäklararvode som mäklaren kommer debitera dig. Här förklarar vi hur dessa arvoden fungerar på ett lättbegripligt och rättframt sätt!

Vad är ett mäklararvode och varför debiterar mäklaren ett sådant?

Ett mäklararvode är en procentuell andel av den köpeskilling som du i slutändan får av köparen för din bostad. Arvodet betalar du till din mäklare för att denne har ordnat med allting kring affären och sett till att den blivit en framgång för dig. De flesta fastighetsmäklare jobbar på provision och får med andra ord en provisionsbaserad lön för sitt arbete. Detta betyder att de vanligtvis bara får betalt i händelse av att din bostad faktiskt säljs.

En stor fördel med detta upplägg för dig som säljare är att du inte har något att förlora på att ta hjälp av en fastighetsmäklare. För om din fastighet inte säljs får mäklaren inget arvode. Därmed kostar denne endast dig pengar om det faktiskt blir en affär i slutändan.

Vad är ett normalt mäklararvode i procent?

Exakt hur mycket en fastighetsmäklare tar i arvode varierar från fall till fall. Därför är det sannolikt bra att ta reda på vad som är ett normalt mäklararvode i procent. Det finns förstås många olika faktorer och variabler som kan påverka arvodet i den ena eller den andra riktningen. Generellt sett bör du dock ha i bakhuvudet att:

  • Snittarvodet är 2-3%. Det genomsnittliga arvodet för svenska fastighetsmäklare ligger någonstans mellan två och tre procent.
  • Arvodestrappan är den vanligaste arvodestypen. Arvodet kan beräknas på flera olika sätt men det vanligaste är att man använder sig av en arvodestyp som kallas för arvodestrappa. Detta betyder att din fastighetsmäklare kan debitera dig ett högre arvode genom att nå ett högre slutpris, d.v.s. genom att klättra uppåt på arvodestrappan.
  • Din objekttyp påverkar arvodet. Objekttypen påverkar också arvodet. Allra högst är det genomsnittliga arvodet för villor medan radhus och parhus samt andra objekttyper ligger lite lägre.