18 oktober, 2022

Skillnaden mellan att vara anställd psykolog och konsult psykolog?

Av webmaster

Att vara fast anställd psykolog innebär en fast arbetsplats och möjligen en fast månadslön. En konsult psykolog däremot har varierande arbetsplatser och kollegor samt en varierande lön, beroende på uppdrag. Läs mer om skillnaderna mellan dessa två sätt att jobba på här.

Anställd eller konsult psykolog – skillnader

Det finns ganska stora skillnader mellan att arbeta som psykolog med fast anställning och konsult psykolog. Den förstnämnde går till sin arbetsplats, träffar sina patienter och kollegor och så rullar det på.

En psykolog som jobbar som konsult, vanligtvis via ett bemanningsföretag, arbetar på ett annat sätt. Denna har till exempel ingen fast arbetsplats utan både arbetsorter, kollegor och löner varierar. En konsult arbetar på uppdrag – vilka kan variera både i omfattning och tid. Med andra ord kan det ses som mer flexibelt än att vara konsult – samtidigt som det inte finns samma trygghet som en anställning för med sig.

En annan skillnad på dessa två sätt att jobba är lönen. En konsult får ofta bättre betalt men det beror såklart på uppdrag. Men om en psykolog har en anställning och en andra jobbar som konsult, där båda har samma kompetens och jobbar heltid, är det troligt att den sistnämnda får in mer pengar på kontot i slutet av månaden.

Det finns förstås för- och nackdelar med båda alternativen – vissa gillar tryggheten och andra flexibiliteten.

Vanliga frågor om att vara konsult-/bemanningspsykolog

Nedan följer några vanliga frågor om att jobba som konsult psykolog.

  • Vilka krav finns för att arbeta för ett bemanningsföretag?
    Kravet för att arbeta som psykolog hos ett bemanningsföretag är givetvis att det ska finnas en giltig legitimation. Utöver det kontrolleras ofta referenser och eventuella anmärkningar hos IVO för att se att personen lever upp till företagets egna villkor.
  • Går det att kombinera konsultuppdrag med en vanlig anställning?
    Ja, det går att kombinera konsultuppdrag med en vanlig anställning och det är ganska vanligt förekommande. En konsult psykolog som arbetar hos ett bemanningsföretag bestämmer själv arbetsmängd och uppdrag och det är ett perfekt sätt till extrajobb.
  • Var finns uppdragen?
    Många bemanningsföretag arbetar rikstäckande och har även samarbeten med kommuner och verksamheter i Norge. Uppdragen finns spridda och det finns således möjlighet att jobba på olika platser runt om i båda länderna.