4 januari, 2023

Så fungerar en flexibel kontokredit i praktiken

Av Sonja Engström

En flexibel kontokredit erbjuder dig en större flexibilitet än andra jämförbara finansieringslösningar. Krediten låter dig nämligen låna en viss summa pengar inom ramen för ditt kreditutrymme. Du kan nyttja denna kreditlina som du själv behagar och betalar bara ränta på det belopp som du faktiskt utnyttjar.

Hur fungerar en flexibel kontokredit egentligen?

Så hur fungerar en flexibel kontokredit egentligen, kanske du undrar? Så här ligger det till:

  1. Du ansöker om kreditlinan. Först skickar du in din ansökan om att få öppna en kreditlina till en kreditgivare.
  2. Din ansökan behandlas. I nästa steg behandlar kreditgivaren din ansökan och avgör huruvida den ska beviljas eller avslås. Här bestäms även hur stort ditt eventuella kreditutrymme ska vara.
  3. Din ansökan godkänns. Förhoppningsvis godkänns din ansökan och du kan nu börja låna pengar via kreditlinan. Hur mycket pengar du kan låna på detta sätt bestäms utifrån hur stort kreditutrymme du har beviljats. Du kan använda pengarna för att betala för oförutsedda utgifter eller för att jämna ut toppar och dalar i ditt privata kassaflöde.
  4. Du betalar tillbaka pengarna. Du betalar sedan tillbaka de pengar som du har lånat genom krediten. Detta sker vanligtvis i form av månatliga betalningar till kreditgivaren. Du kan även påföras ränta och ibland även andra typer av avgifter.
  5. Du kan utnyttja krediten på nytt. Om du har kreditutrymme kvar behöver du inte vänta tills du har gjort din betalning för att kunna låna ytterligare pengar. Men i annat fall behöver din betalning först inkomma till kreditgivaren innan du kan använda din kredit på nytt.

Så avgör kreditgivaren hur stort kreditutrymme du ska beviljas

Hur avgör då kreditgivaren hur pass stort kreditutrymme du ska beviljas? Detta görs utifrån flera olika faktorer, såsom dessa:

  • din kreditvärdighet
  • din kredithistorik
  • din skuldsättningsgrad (dina skulder i förhållande till dina inkomster)
  • eventuella säkerheter
  • din relation med kreditgivaren.

Kreditgivaren gör en samlad bedömning utifrån dessa faktorer. Naturligtvis lägger denne sannolikt större vikt vid vissa av dessa. Utifrån kreditbedömningen avgörs inte bara hur stort kreditutrymme du eventuellt ska beviljas – den bestämmer även exakt vilken individuell ränta som ska gälla för din kreditlina.