4 maj, 2023

Räkna ut skatter och avgifter

Av webmaster

Som enskild firma beskattar man sin vinst, vilket är intäkter minus kostnader. För att beräkna egenavgifterna görs ett schablonavdrag eftersom det är svårt att exakt veta hur stora egenavgifterna kommer att vara för beskattningsåret innan skatteberäkningen är klar. Det återstående beloppet efter schablonavdraget kallas verksamhetens överskott. Klicka här för att använda en skatträknare.

Förbered skatter och gör en skatteuträkning

Det är viktigt att vara noggrann vid beräkning av skatter för att undvika chocken vid justering av betalningarna. Efter att bokföring och redovisning för året är klar, sammanställs allt för att räkna ut vad som ska betalas. Genom att hela tiden hålla sig uppdaterad och justera vinstestimat och prognoser, kan man få en slutskatt som är ganska nära nollan och undvika större poster som annars behöver betalas.

I samband med att man lämnar in sin inkomstdeklaration redovisar man företagets intäkter och kostnader i en bilaga. Skatteverket jämför sedan den preliminära skatten med den slutliga skatten. Om man har betalat för mycket preliminärskatt får man tillbaka det överskjutande beloppet. Om den slutliga skatten är högre än vad man betalat i preliminärskatt, måste man istället betala mellanskillnaden.

Skatteuträkning för aktiebolag

När man startar ett aktiebolag beräknar Skatteverket den preliminära F-skatten. Man måste betala in preliminär skatt varje månad under beskattningsåret, normalt den 12:e varje månad. Inbetalningarnas storlek är lika stora varje månad och påverkas inte av resultaten för respektive månad. Företagets verkliga inkomster redovisas i inkomstdeklarationen. Efter att deklarationen har gjorts skickas ett slutskattebesked ut med information om den slutliga skatten. Om man upptäcker att verksamhetens överskott kommer att bli högre eller lägre än vad man ursprungligen angav, bör man anmäla ändringen till Skatteverket för att undvika kvarskatt eller att man måste betala tillbaka pengar. För att ändra detta måste man skicka in en preliminär inkomstdeklaration.

Uträkning av årets arbetsgivaravgift

Att beräkna arbetsgivaravgift kräver kunskap om specifika omständigheter och regler. För ungdomar mellan 15-18 år behöver man bara betala ålderspensionsavgift om de tjänar mindre än 25 000 kronor per månad. För ungdomar mellan 19-23 år som tjänar upp till 25 000.