21 juni, 2022

Begrepp inom företagslån

Av webmaster

Lär dig mer om företagslån och de begrepp som banker och kreditgivare använder för att förklara villkoren. Vidare om företagslån och krediter finns att hitta på https://a5.nu/.

Företagslån eller Företagskredit

Ett lån betalas ut i samband med att det tecknas. Därefter återbetalas hela summa via månadsbetalning som består av ränta och amortering.
En företagskredit tecknas av företaget men kostar inget förrän den används. Det är alltså möjligt att teckna denna finansiella tjänst utan att någon kostnad uppstår. När sedan krediten utnyttjas (belopp tas ut från krediten) uppstår räntekostnad på detta belopp till återbetalning skett. Ett exempel på kredit är ett kreditkort.

Borgen

Med borgen menas att en person, alternativt flera personer, juridiskt åtar sig att vara lika återbetalningsskyldig som företaget. Den bank där lånet har tecknats kan alltså rikta betalningskravet antingen mot företaget eller de personer som gått i borgen för detta lån. Ofta kräver banker borgen om inte annan säkerhet kan användas. Detta för att vara säkra på att pengarna verkligen betalas tillbaka.

Säkerhet

Företagslån kan tecknas med eller utan säkerhet.

  • Lån med säkerhet
    När ett lån tecknas med säkerhet innebär det att en fastighet, inventarier eller annat med högre värde pantsätts. Banken har därmed juridisk rätt att sälja dessa om lånet inte skulle återbetalas. På detta sätt skapas en mycket hög säkerhet för banken vilket även innebär att de lättare kan låna ut pengar samt göra detta till en lägre ränta.
  • Lån utan säkerhet
    Lån utan säkerhet innebär alltså att någon pantsättning inte sker. I detta fall är det mycket vanligt att borgen krävs.

Crowdlending

Med crowdlending menas att företaget lånar pengar via en låneplattform som agerar ”mellanhand” mellan investerare och de företag som behöver kapital. Via dessa plattformar kan därmed privatpersoner och företag investera i olika lån. Det är sedan plattformarna som förmedlar lånen till företagen, skickar ut betalningsavier och sköter eventuella inkassokrav. Skulle däremot inte företaget lyckas betala tillbaka lånet är det investeraren som förlorar sitt insatta kapital.

Lån trots betalningsanmärkning

Likt privatpersoner kan företag få betalningsanmärkningar. Detta om en betalning inte skett i tid och ärendet har tagits till Kronofogden. Flera banker nekar generellt lån till dessa företag men det finns även långivare som accepterar ansökningar från företag med anmärkning. I detta fall kan det ställas högre krav på säkerhet eller personlig borgen och dessutom kan lånesumman vara begränsad.