Investering01
14 maj, 2019

Svenska värdepapper

Av webmaster

Värdepapper är ett begrepp som innefattar aktier, obligationer, optioner och fondandelar. Om man tänker på värdepapper, är det kanske främst aktier man associerar det med. Handel med aktier är något som många människor ägnar sig åt eftersom man har en tro att man kan tjäna pengar på den investering man gör istället för att låta pengarna sitta på ett sparkonto. Antingen säljer man aktierna med vinst, eller så får man ta del av företagets utdelningar, vilket gör att man kan tjäna en hel del pengar, vilket lockar folk till aktiehandeln.

När man handlar med olika slags värdepapper sker detta oftast på en marknad, även om handel mellan privatpersoner förekommer. Marknaden i Sverige är till exempel Stockholmsbörsen, där den största delen av handeln i svenska aktier sker.

Hur du investerar i svenska värdepapper

För att kunna köpa eller sälja värdepapper i Sverige behöver du kontakta ett värdepappersbolag. Du anger till dem bland annat vad man vill investera i och hur mycket man vill investera. Det är alltså värdepappersbolaget som hanterar själva affären/investeringen och det är dem som är ansvariga för att det utförs på ett korrekt sätt. Aktierna förvarar du sedan antingen på ett värdepapperskonto, ett så kallat vp-konto, eller i en aktiedepå hos ett värdepappersbolag. Även svenska obligationer är sedan mitten av 1990-talet kontobaserade.

Populära svenska aktier

Det finns flertalet svenska aktier som är populära att handla med. Listan kan givetvis ändras men flera av företagen återfinns i toppen år efter år. Det svenska modeföretaget H&M återfinns i toppen, med Investor, Swedbank och Kinnevik som följer efter. Att investera i svenska värdepapper är en god idé, men det kan vara en fördel att sätta sig in i hur aktiehandel fungerar och läsa mer om de aktier man är intresserad av att investera i.

Att investera i svenska värdepapper, framför allt aktier, kan nämligen medfölja risker där du som investerare kan förlora delar av eller hela det kapital du har investerat. För att minimera risken för detta, är ett bra tips att sprida dina investeringar och handlar det om aktier bör du välja olika företag i olika branscher, eller spara i breda aktiefonder.