Fördelar med Factoring

Factoring är en finansieringslösning som har blivit alltmer populär bland företag som söker att förbättra sin likviditet och hantera sina kassaflöden effektivt. Genom att sälja […]

18 maj, 2024

Efterfrågan på sjuksköterskor är stor

Det råder för närvarande stor efterfrågan på sjuksköterskor i Sverige. Med en åldrande befolkning och ökade vårdbehov väntas behovet av sjuksköterskor att öka ytterligare de […]

6 januari, 2024

Räkna ut skatter och avgifter

Som enskild firma beskattar man sin vinst, vilket är intäkter minus kostnader. För att beräkna egenavgifterna görs ett schablonavdrag eftersom det är svårt att exakt […]

4 maj, 2023